ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‏خواهید

بیائید هدیه‏ای به شما دهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم! (۲۸)

احزاب