و کسی که کافر شود کفر او تو را غمگین نسازد، بازگشت همه آنها به سوی ما

است، و ما آنها را از اعمالی که انجام داده‏اند (و نتایج شوم آن) آگاه خواهیم

ساخت، خداوند از آنچه در درون سینه‏ها است آگاه است.(۲۳)

لقمان