خطاب به علی اللهی ها

 

13رجب هم گذشت وعلی اللهی ها کلی کیف کردند ولی چه سود که

باید در آخرت باصورت وپشت خود آتش را از خود دور کنند

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
اميد

سلام. خوبي؟ ميخواي به زبان انگليسي مسلط بشي؟ خيلي راحته. بيا خودت ببين http://s4you.ir/1/9QXiu