خطاب به مخالفانم وهکر ها

فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن (طواف می‏کنند) تسبیح و

حمد خدا می‏گویند و به او ایمان دارند و برای مؤ منان استغفار می‏نمایند. (۷)

غافر

.

.

داشتم این آیه رو می نوشتم که باز شیطنت کردید

گویا عذاب خدا رو از خودتون دور نمی کنید

آنها نعمت خدا را میشناسند سپس آن را

انکار می کنند واکثرشان کافرند

/ 0 نظر / 3 بازدید