استخاره درموردحامدوبلاگ نویس

و چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده‏اى را از زمین براى آنان بیرون

مى‏آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه باید] به نشانه‏هاى ما

یقین نداشتند(۸۲)

نمل

.

هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند نه به آنها تخفیف داده می‏شود، و نه مهلت. 

(۸۵)

نحل

.

هنگامی که به پدرش گفت ای پدر! چرا چیزی را پرستش میکنی که نمی‏شنود

و نمی‏بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی‏کند؟! (۴۲)

مریم

.

خداوند قطعا می داند که ما رسول خدا بسوی شما هستیم

/ 0 نظر / 2 بازدید