خطاب به مشرکان

و غیر از خدا چیزهائی را پرستش می‏کنند که نه به آنها زیان می‏رساند و

نه سودی به آنان می‏دهد، و می‏گویند اینان شفیعان ما نزد خدا هستند

بگو: آیا خداوند را به چیزی خبر می‏دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟

منزه است او، و برتر است از آن شریکهائی که قرار می‏دهند. (۱۸)

یونس

/ 0 نظر / 15 بازدید