خطاب به هک کنندگان اینترنتی

اما آنها (از خدا) روی گردان شدند، و ما سیل ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو

باغ (پر برکت)شان را به دو باغ (بی ارزش) با میوه‏های تلخ، و درختان شوره گز،

و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم! (۱۶)

سباء

.

.

این را بخاطر کفرشان به آنها جزا دادیم، و آیا جز کفران کننده را به چنین مجازاتی کیفر می‏دهیم؟! (۱۷)

سباء

/ 3 نظر / 3 بازدید
من

خطاب به یک ابله لطفا این جور با آیات قرآن بازی نکن

هاشم

آقای به اصطلاح من! بترس از روزی که نه پدر بارگناه کسی را بدوش می کشدونه برادر ونه مادر ونه همسرونه فرزندان