دواستخاره

 

در موردمومنین:

به مردان با ایمان  بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان

پاکیزه‏تر است زیرا خدا به آنچه مى‏کنند آگاه است (۳۰)

نور

.

.

.

خطاب به مخالفینم:

تو نیز آنها را به سوی این آئین واحد الهی دعوت کن، و آنچنان که مامور

شده‏ای استقامت نما، و از هوا و هوسهای آنان پیروی مکن، و بگو: به

هر کتابی که از سوی خدا نازل شده ایمان آورده‏ام، و مامورم در میان

شما عدالت کنم، خداوند  پروردگار ما و شما است، نتیجه اعمال ما از

آن ما است و نتیجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصی در میان

ما نیست، و خداوند ما و شما را در یکجا جمع می‏کند، و بازگشت همه

به سوی او است. (۱۵)

شوری

/ 0 نظر / 15 بازدید