خطاب به مخالفینم

همانطور که قبلا گفتم وبلاگ من مثل ناقه صالح می مونه واخیرا اینترنتم هم

مثل ناقه صالح میمونه که این دو مطلب ازناحیه خداوند با استخاره چک شده

وهرکس مزاحمت ایجاد کنه برای ایندو به سرنوشت قوم صالح مبتلا میشه

/ 0 نظر / 15 بازدید