خطاب به مخالفانم

و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‏شود کسانی که امید لقای ما

(و رستاخیز) را ندارند می‏گویند قرآنی غیر از این بیاور، و یا آنرا تبدیل کن

(و آیات نکوهش بتها را بردار!) بگو من حق ندارم که آنرا از پیش خود

تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می‏شود پیروی می‏کنم،

من اگر معصیت پروردگارم را کنم از مجازات روز

بزرگ (قیامت) می‏ترسم. (۱۵)

یونس

.

.

بگو، اگر راست می‏گوئید (که تورات و قرآن از سوی خدا نیست)

کتابی هدایت بخشتر از ایندو بیاورید تا من از آن پیروی کنم. (۴۹)

قصص

یکباردیگه تاکید می کنم که وبلاگ من مثل ناقه صالح میمونه وهرکس به وبلاگ

واینترنت من تجاوز کنه به سرنوشت قوم ثمود دچار میشه

 / 2 نظر / 14 بازدید
سی سیب

سلام الله اکبر[گل][گل]

خريد

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد