دختر ترشیده

یک خانم محترم مجرد داخل حراستی ها بر خورده که دارای

فضائل اخلاقی نیکوست ومخالف اعمالی است که حراستی های

بخش هک انجام میدهند ومخل آرامش مردم می شوند

.

.

من محترمانه وبادست خالی از این خانم محترم خواستگاری میکنم

/ 1 نظر / 16 بازدید
نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین