خطاب به کاهندگان سرعت اینترنت وهکر ها

آیا او بجای اینهمه خدایان خدای واحدی قرار داده ؟ این راستی چیز عجیبی است؟! 

(۵)

ص

.

.

.

به طور مسلم به کافران عذاب شدیدی می‏چشانیم، و آنها را به بدترین اعمالی

که انجام می‏دادند جزا می‏دهیم.(۲۷)

فصلت

 

من از آنچه شما می پرستید بیزارم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید