خطاب به مخالفینم

آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند، و هنگامی که لحظات ترس و بحرانی

پیش آید مشاهده می‏کنی آنچنان به تو نگاه می‏کنند و چشمهایشان در حدقه

می‏چرخد که گوئی می‏خواهند قالب تهی کنند! اما هنگامی که حالت خوف و

ترس فرو نشست زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر

شما می‏گشایند (و سهم خود را از غنائم مطالبه می‏کنند!) در حالی که در آن

نیز حریص و بخیلند، آنها هرگز ایمان نیاورده‏اند لذا خداوند اعمالشان را حبط و

نابود کرد و این کار بر خدا آسان است. (۱۹)

احزاب

.

.

بگو حمد مخصوص خداست و سلام (و درود) بر بندگان برگزیده‏اش، آیا خداوند

بهتر است یا بتهائی را که شریک او قرار می‏دهند؟ (۵۹)

نمل

/ 0 نظر / 3 بازدید