خطاب به همه

آیا این برای مردم موجب شگفتی است که به یکی از آنها وحی فرستادیم که مردم

را انذار کن و به کسانی که ایمان آورده‏اند بشارت ده که برای آنها پاداشهای مسلم

نزد پروردگارشان (و سابقه نیک) است (اما) کافران گفتند این ساحر آشکاری است. 

(۲)

یونس

/ 1 نظر / 3 بازدید
ALONE

ای کاش معنی کل قرآن رو می نوشتی. معنی ها رو خیلی واضح و قشنگ نوشتی. من تقریبا ترجمه بعضی از قرآن هارو متوجه نمیشم.