استخاره درمورد ساناز

ما اقوامی را که در اطراف شما بودند هلاک کردیم، و آیات خود را به صورتهای

گوناگون برای آنها بیان نمودیم شاید بازگردند. (۲۷)

احقاف

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساناز

هردوشون برای منن؟[سوال]

ساناز

این خیلی خوب بودوالبته خیلیم بمن ربط داشت...مرسی ازکارقشنگت[گل][گل]