خطاب به مخالفینم وکافران

کافران گفتند: قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد، بگو آری به پروردگارم سوگند

که به سراغ همه شما خواهد آمد، خداوندی که از غیب آگاه است، و به اندازه

سنگینی ذره‏ای در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد ماند، و نه کوچکتر از

آن و نه بزرگتر، مگر اینکه در کتاب مبین ثبت است. (۳)

سباء

/ 0 نظر / 3 بازدید