خطاب به مخالفینم

کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آری به پروردگارم سوگند که

همه شما (در قیامت) مبعوث خواهید شد، سپس ‍ آنچه را عمل می‏کردید به شما

خبر می‏دهند و این برای خداوند آسان است. (۷)

تغابن

/ 0 نظر / 16 بازدید