خطاب به نوش آفرین

و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان می‏آید بترسان، آن روز که ظالمان

می‏گویند پروردگارا مدت کوتاهی ما را مهلت ده، تا دعوت تو را بپذیریم، و از پیامبران

پیروی کنیم (اما به زودی این پاسخ را می‏شنوند که) مگر قبلا شما سوگند یاد نکرده

بودید که زوال و فنائی برای شما نیست؟! (۴۴)

ابراهیم

انفاق رو فراموش نکن نوش آفرین

 

/ 0 نظر / 4 بازدید