پدران نوعی

ای پدر ! علم و دانشی نصیب من شده است که نصیب تو نشده،

بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. (۴۳)

مریم

.

.

.

این آیه خطاب به تمام پدران نوعی است که موقع شفاعت اخروی خواستن

مستقیم از خود شفیع شفاعت می طلبندوخدارا فراموش می کننددرحالیکه

موقع شفاعت اخروی با یدگفت مثلا یافاطمه به اذن خدا مراشفاعت کن  وبه همین

ترتیب برای شفاعت اخروی[ونه حاجات دنیوی مثل شفای بیماریها که مستقیما"

حاجت خواستن جایز است] اذن خداوند لازم است

/ 2 نظر / 36 بازدید
یاسمین

چ جالبب...مطالبتون فوق العاده اس[گل][لبخند]

فاطی

عالی[گل][تایید]به من هم نظربده آقای هاشم محمودی[دست]