خطاب به مخالفینم

بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه

کسانی هستند؟ (۱۰۳)

آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده؛ با اینحال می پندارند

کارِ نیک انجام می دهند! (۱۰۴)

کهف

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیلوفر

در شب بیست و سوم، تقدیر نیکو و با برکت برای شما از خداوند متعال آرزو دارم.