خطاب به خودم

آنها می‏گویند حمد (و ستایش) برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت،

چرا که پروردگار ما غفور و شکور است. (۳۴)

خداوندی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت (جاویدان) جای داد که نه در

آنجا رنجی به ما می‏رسد و نه سستی و واماند! (۳۵)

فاطر

/ 0 نظر / 2 بازدید