نفرین

وقتی موبایلم رو ازپایگاه شهیدبرونسی وابسته به سپاه

تحویل گرفتم از من امضاء گرفتن که موبایلم سالمه

.

.

بعدا متوجه شدم که موبایلم دستکاری شده وگیرنده وفرستنده

کارگذاشتن وقسمتی ازاون رو به شکل مخروط تراشیدن

.

.

حالاشمابگیدحق من هست که نفرینشون کنم

پس سخت نفرینشون میکنم

/ 0 نظر / 16 بازدید