خطاب به مخالفینم

یا قطعات (سنگهای) آسمان را آنچنان که می‏پنداری - بر سر ما فرود آری: یا خداوند

و فرشتگان را در برابر ما بیاوری!! (۹۲)

یا خانه‏ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی، یا به آسمان بالا روی، حتی به

آسمان رفتنت ایمان نمی‏آوریم مگر آنکه نامه‏ای بر ما نازل کنی که

آنرا بخوانیم!!

بگو منزه است پروردگارم (از این سخنان بیارزش) مگر من جز بشری هستم

فرستاده خدا؟! (۹۳)

اسراء

.

.

در استخاره هائی که می نویسم قسمت قرمز رنگ[بجز نام سوره]

خطاب به کسی هست که برای او استخاره گرفتم

ودر عنوان استخاره بالای صفحه به آن اشاره شده وقسمت های

آبی رنگ که خطاب به انبیاء است به تمثیل یا به واقع

خطاب به خودم است

 / 0 نظر / 4 بازدید