شفاعت خواهان باطل

همه شما به صورت تنها به سوی ما بازگشت نمودید همانگونه که روز اول شما

را آفریدیم، و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سرگذاردید، و شفیعانی را که

شریک در شفاعت خود می‏پنداشتید با شما نمی‏بینیم، پیوندهای شما بریده

شد و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصور میکردید از شما دور و گم شدند. (۹۴)

انعام

/ 1 نظر / 16 بازدید
اموزش خیاطی

ســــــلـــــامــــــ وبـــــلــاگـــــ زیـــــبـــایـــــی داریـــــــــــ بـــــــهـ مـــــنــــمــ ســـــر بــــزنــــ