خطاب به مخالفانم

گفت: ای قوم من! آیا اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و

رحمت او به سراغ من آمده باشد (می توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم)

اگر من نافرمانی او کنم چه کسی می‏تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟

بنابراین (سخنان) شما چیزی جز اطمینان به زیانکار بودنتان بر من نمی‏افزاید (۶۳)

هود

من نمیتوانم دست از تبلیغ رسالت های پروردگارم بردارم

/ 0 نظر / 16 بازدید