استخاره درمورد نوش آفرین

بگو «الله» را بخوانید، یا «رحمن» را، هر کدام را بخوانید (ذات پاکش یکی است و)

برای او نامهای نیک است، و نمازت را زیاد بلند یا آهسته مخوان و در میان این دو

راهی (معتدل) انتخاب کن. (۱۱۰)

اسراء


/ 0 نظر / 4 بازدید