خطاب به خودم وموافقانم

محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و

شدید، و در میان خود مهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‏بینی،

آنها همواره فضل خدا و رضای او را می‏طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده

نمایان است، این توصیف آنها در تورات است، و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی

است که جوانه‏های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده،

و بر پای خود ایستاده است، و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی

وامی دارد! این برای آن است که کافران را به خشم آورد، خداوند کسانی از آنها را

که ایمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند وعده آمرزش و

اجر عظیمی داده است. (۲۹)

فتح

/ 0 نظر / 4 بازدید