خطاب به مشرکین

آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفته‏اند؟! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت

می طلبید) هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری برای آنها نباشد؟! (۴۳)

زمر

 

کسانی که پیش از آنها بودند (نیز آیات الهی را) تکذیب کردند در حالی که اینها به یکدهم (از قدرت و نیروی آنان) نمیرسند، (آری) آنها رسولان مرا تکذیب کردند و ببین مجازات من (نسبت به آنها) چگونه بود؟! (۴۵)
سباء

 

/ 0 نظر / 3 بازدید