خطاب به مشرکین

آیا کافران گمان کردند می‏توانند بندگان مرا به جای من اولیای خود انتخاب کنند.

ما برای کافران جهنم را منزلگاه قرار دادیم. (۱۰۲)

بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانی هستند؟ (۱۰۳)

آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده؛ با اینحال می پندارند

کارِ نیک انجام می دهند! (۱۰۴)

کهف


/ 0 نظر / 17 بازدید