خطاب به مخالفینم

بنا بر این سخنان آنها تو را غمگین نسازد، ما آنچه را پنهان می‏دارند یا آشکار

می‏کنند می‏دانیم! (۷۶)

یس

.

.

بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولی به زودی

خواهند فهمید (۳)

 

 

و گفتند ای کسی که «ذکر» (قرآن) بر تو نازل شده، مسلما دیوانه‏ای!! (۶)

 

حجر

.

.

آنها می‏گویند، او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده بگو اگر راست می‏گوئید

یکسوره همانند آن بیاورید و هر کس را می‏توانید غیر از خدا (به یاری) بطلبید. (۳۸)

یونس

من حاضرم باهرکس که مایل باشد خودمان ویاعقایدمان را

بااستخاره محک بزنیم[تامرز10 استخاره]

/ 0 نظر / 15 بازدید