خطاب به همه

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس

بر تخت (قدرت) قرار گرفت و به تدبیر کار (جهان) پرداخت، هیچ شفاعت کننده‏ای

جز به اذن او وجود ندارد، این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش کنید،

آیا متذکر نمی‏شوید؟! (۳)

یونس

/ 0 نظر / 3 بازدید