یک استخاره

مشغول گشت زنی تو اینترنت به مطلبی برخوردم درمورد اینکه آیا امام زمان

ازفرزندان ونوادگان امام حسن مجتبی است یا ازفرزندان ونوادگان امام حسین؟

.

به همین جهت استخاره ای گرفتم با این مضموم :

آیا امام زین العابدین فرزندامام حسن مجتبی بوده وآیه زیر در مورداستخاره آمد:

ما به موسی و هارون فرقان (وسیله جدا کردن حق از باطل) و نور و آنچه

مایه یادآوری پرهیزکاران است دادیم. (۴۸)

 

 

انبیاء

همینطور که میبینید استخاره بد آمده

وامام زین العابدین فرزندامام حسین است

/ 0 نظر / 17 بازدید