خطاب به اراذل واوباش مذهبی

آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و جمعیت خود را به

دار البوار (نیستی و نابودی) کشاندند. (۲۸)

ابراهیم

.

.

این استخاره خطاب به کسانی گرفته شده که مرض سادیسم دارند

وکاستن از سر عت اینترنت بازیچه کودکانه آنهاست

/ 0 نظر / 2 بازدید