استخاره در مورد نوش آفرین

این چیزی است که به شما وعده داده می‏شود و برای کسانی است که به سوی

خدا باز می‏گردند، و پیمانها و احکام او را حفظ می‏کنند. (۳۲)

آنکس که از خداوند رحمان در نهان بترسد، و با قلبی پرانابه در محضر او

حاضر شود (۳۳)

(به آنها می‏گویند) به سلامت وارد بهشت شوید، امروز روز جاودانی است. (۳۴)

هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمتهای اضافی دیگری است

(که به فکر هیچکس نمی‏رسد). (۳۵)

ق/ 0 نظر / 3 بازدید