خطاب به همه

گفت هفت سال با جدیت زراعت می‏کنید، و آنچه را درو کردید

- جز کمی که می‏خورید - بقیه را در خوشه‏های خود بگذارید

(و ذخیره نمائید). (۴۷)

پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می‏آید که آنچه را شما برای

آنها ذخیره کرده‏اید می‏خورند جز کمی که (برای بذر) ذخیره خواهید کرد. (۴۸)

یوسف

روزهای سختی در پیش است

/ 0 نظر / 2 بازدید