درمورد شفاعت

پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس

 بر عرش استیلا یافت کار [آفرینش] را تدبیر مى‏کند شفاعتگرى جز پس از اذن

او نیست این است‏خدا پروردگار شما پس او را بپرستید آیا پند نمى‏گیرید (۳)

یونس

.

.

خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در

 شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش [قدرت] استیلا یافت براى شما غیر از

 او سرپرست و شفاعتگرى نیست آیا باز هم پند نمى‏گیرید (4)

سجده

.

.

دوآیه بالا را نوشتم که مشخص می کند که شفاعت با اجازه خدا انجام

 می شود ونه خواست ما.

چه بسیار کسانی هستند که تمام عمر دعای توسل می خوانند ولیکن

در نهایت کسی دیگر آنها را شفاعت می کند مثلا پسر شهیدشان ویا

توسط قرآن ویا مساجد شفاعت می شوند ویا اصلا شفاعت نمی شوند

بنا بر این اینکه بی اذن خدا شفاعت بخواهیم کاری بیهوده است وباید

توجه داشت که ائمه هنوز پا به عرصه قیامت نگذارده اند ودر عالم

برزخ بسر می برندوچون دربرزخ به ما نز دیکترند پس حاجات دنیوی

مارا بر آورده می کنندولیکن حساب شفاعت اخروی وبخشیدن گناه از

این مقوله جداست وتنها نکته ای که باعث می شود دعای توسل را

توجیه کنیم این است که پیامبر فرموده اند من چیزی از شما نمی خواهم

بجز دوستی خاندانم را واین که چون ائمه حاجات دنیوی ما را بر آورده

می کنند پس در آخرت هم می توانند شفاعت کنند البته به اذن خدا

/ 0 نظر / 17 بازدید