خطاب به مخالفانم

کسانیکه با اینترنت من بازی میکنند توی این شبهای مستجاب الدعوه بودن

می سپارم به خدائی که قهاره

بازی بازی جلوقاضی هم ملق بازی

/ 3 نظر / 15 بازدید
حسن

چقدر اهل نفرین و لعنت اید !! فکر نمی کنید با این روش همه را از دینداری فراری می دهید ؟ "قل ادعوا الله او ادعو الرحمن ایا ما تدعوا فله السماء الحسنی ....." سوره اسرا / بخشی از آیه 110 الله در این آیه معادل رحمان آمده ..... یک کم راجع به این مهم فکر کنید .

حسن

درضمن دوست عزیز من داشتم راجع به قرآن و آیات آن در اینترنت جستجو می کردم (چون تازه مسلمان شده ام ) که به طور تصادفی با وبلاگ شما برخورد کردم . واقعا جا خوردم ....

شاهرخ

بحق که شما دیوانه ای بیش نیستید این چه مزخرفاتی هست که به اسلام نسبت میدی بس کن خجالت بکش استخاره خودت رو با وحی یکی میدونی عجب دیوانه ای هستی بابا تو