خطاب به مخالفینم

آنها را از روز نزدیک بترسان، روزی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه می‏رسد، و

تمامی وجود آنها مملو از اندوه می‏گردد، برای ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه

شفاعت کننده‏ای که شفاعتش ‍ پذیرفته شود. (۱۸)

غافر

/ 0 نظر / 3 بازدید